• Bērnudārza "Auseklītis" celtniecība tika uzsākta 1988.gadā.
  • Bērnudārzu atvērām 1989.gadā.   
  • Bērnudārza vadītāja no 1988.gada ir Inta Darbiņa - Vīberga.

Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis!

                                                                                                                                                           /Māris Čakalais/