Iestādes vadītāja:

Inta Vīberga

Tālr. 65121105

Vadītājas vietniece izglītības jomā:

Aija Strautniece 

Tālr.64901027

Vad.vietn.saimn.jaut.

Larisa Stugle

Tālr.65122450

Māsa:

Daina Bērziņa    

Tālr.65122450

Lietvede:

Ruta Novikova

Tālr.65121105