Iestādes vadītāja:

Inta Vīberga

Tālr. 65121105

Vadītājas vietniece izglītības jomā:

 Aija Strautniece

Tālr.64901027

Vad.vietn.saimn.jaut.

Larisa Stugle 

 Tālr.65122450


Māsa:

Daina Bērziņa    

Tālr.65122450


Lietvede: 

Ruta Novikova 

 Tālr.65121105


E-pasts: auseklitis@aizkraukle.lv