ZIEMASSVĒTKI

Grupiņas "Skujiņa", "Vilnītis", "Ziediņš", "Zvaigznīte"

SPORTS

Svētki PII "Auseklītis"