IESTĀDE ĪSTENO PROGRAMMAS:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 01 11 11, licence V-3167

  • Speciālās pirmsskolas Izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods   01 01 55 11, licence V-3168

MISIJA-

BĒRNIEM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS, KUR BĒRNI APGŪST PRASMES, INDIVIDUĀLOS TALANTUS TĀLĀKAI DZĪVEI, MŪSDIENĪGĀ, KONKURĒTSPĒJĪGĀ AR JAUNO TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀTĀ IESTĀDĒ.

VĪZIJA PAR IZGLĪTOJAMO-

ZINĀTKĀRS, RADOŠS UN DZĪVESPRIECĪGS BĒRNS, KAS AR PRIEKU IESAISTĀS MĀCĪBU PROCESĀ UN IKDIENAS DZĪVĒ, IR DRAUDZĪGS UN PIEKLĀJĪGS.

VĒRTĪBAS CILVĒKCENTRĒTĀ VEIDĀ-

CIEŅPILNA KOMUNIKĀCIJA. ATBILDĪBA. DROŠĪBA. PROFESIONALITĀTE.