Bērni darbojas ar Bee-Bot programmējami grīdas robotiem

Bērni no 1.5 līdz 3 gadu vecuma grupās darbojas pie sīkās motorikas stendiem