Tas ir ļoti svarīgi, laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels!

                                                                                                                                                     /Imants Ziedonis/

Mūsu VĒRTĪBAS


Mīlestība, cieņa, empātija, pieņemšana, atbalsts, drošība - tās ir mūsu kolektīvā vērtības!

CILVĒKAM PAŠAM JĀVĒLAS UN JĀCENŠAS BŪT LAIMĪGAM, LAI DARĪTU CITUS LAIMĪGUS!

      Bērnudārza 30 gadu jubilejas pasākums

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums pasniedza  Goda rakstu PII "Auseklītis" vadītājai Intai Vībergai kā arī Atzinības, Pateicības rakstus 26 iestādes darbiniekiem ar naudas balvām.