ĒDINĀŠANA

  •  Trīsreizēja kompleksā ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags).
  •  Izglītojamajiem, kuri mācās 5 un 6 gadīgo obligātajā apmācībā pašvaldības līdzmaksājums ir 1.0 EUR (1 eiro 00 centi) dienā.
  • Daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.  Iesniegumu par brīvpusdienām var iesniegt sociālajā dienestā pie dzīvesvietai tuvākā         sociālā  darbinieka, kā arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai ievietot to dokumentiem paredzētajās pastkastītēs pie šīm  iestādēm. Iesnieguma veidlapa -  2_5_brivpusd__skola_p_i_i__sagat_skol.doc
  •  Rēķinus par ēdināšanas pakalpojumu vecāks saņem iesniegumā  norādītajā e-pastā.
  •  Iestāde nodrošina ar speciāliem pārtikas produktiem bērnus, kuriem ir  noteikta diēta vai speciāls uzturs.