ATBALSTA GRUPA

Vadītājas vietniece izglītības jomā - Aija Strautniece

Sociālais pedagogs - Iveta Rimša

Skolotājs logopēds - Iveta Vītoliņa

Skolotājs logopēds - Elīna Červjakova

Izglītības psihologs - Ināra Zvirgzdiņa

Speciālais pedagogs - Lāsma Skadmane

Māsa - Daina Bērziņa


SPECIĀLISTI

Sociālais pedagogs:           Iveta Rimša

Skolotājs logopēds:            Iveta Vītoliņa, Elīna Červjakova

Izglītības psihologs:         Ināra Zvirgzdiņa

Speciālais pedagogs:         Lāsma Skadmane

Sporta skolotāja:               Vita Kokare

Interešu izglītība (dejas):  Aiga Šteinberga     

Interešu izglītība (angļu valoda):   Anita Bogadnoviča    

Mūzikas skolotājas: Inese Urtāne, Jolanta Puķīte, Sulamite Sprinģe 

Fizioterapeits:           Antra Vītola