ATBALSTA GRUPA

Vadītājas vietn. izgl. jomā -  Aija Strautniece               

Sociālais pedagogs - Iveta Rimša

Skolotājs logopēds - Iveta Vītoliņa

Skolotājs logopēds - Elīna Červjakova

Izglītības psihologs - Kristīne Āriņa

Speciālais pedagogs - Lāsma Skadmane

Māsa - Daina Bērziņa

SPECIĀLISTI

Sociālais pedagogs - Iveta Rimša

Skolotājs logopēds - Iveta Vītoliņa, 

                                            Elīna Červjakova   

Izglītības psihologs - Kristīne Āriņa

Speciālais pedagogs - Lāsma Skadmane

Sporta skolotāja - Vita Kokare

Interešu izglītība (dejas) - Aiga Šteinberga

Interešu izglītība (angļu valoda) -                                                                                              Anita  Bogdanoviča

Interešu izglītība (dejas) - Aiga Šteinberga

Mūzikas skolotājas - Sulamite Spriņģe, Jolanta                                                    Puķīte, Inese Urtāne        

Fizioterapeits - Antra Vītola