UZŅEMŠANA

             Bērnu uzņemšanas kārtība Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" notiek saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2022/5 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 

17_02_2022_ Saistošie noteikumi Nr.2022/5

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

           Aizkraukles novada Izglītības pārvalde uz bērna likumiskā pārstāvja norādīto saziņas kanālu nosūta UZAICINĀJUMU uz izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un vietas piešķiršanu izglītības iestādē.                                                                                                                                                                         Pēc uzaicinājuma saņemšanas likumiskais pārstāvis sazinās ar pirmsskolas izglītības iestādi un iesniedz sekojošus dokumentus:

  • Iesniegums par uzņemšanu

                   Iesnieguma forma                       

  • Medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (derīga 3 dienas pirms iestāšanās)

           Veidlapa Nr.095/u

  • Profilaktiskā potēšanas karte

  • Bērna medicīniskā karte 

           Veidlapa Nr.026/u

  • Līgums                                                  Tiek noslēgts pēc bērna uzņemšanas 

                       Līguma forma               

  • Jāuzrāda aizbildņa apliecības oriģināls, vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopija, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā