Iestādes vide

Iestādes teritorijā ir iekopta zaļa, ainaviska, gaumīga apkārtne un iekštelpas, par ko tika saņemta nominācija            ”Sakoptākā darba vide” .

 Mēs lepojamies ar mūsu teritorijas skaisti iekopto dārzu un telpu dizainu, jo tā ir mūsu bērnudārza seja.