ROTAĻNODARBĪBAS, SVĒTKI

Iestādes mērķi ir:

  • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;  
  • īstenot vienotu, pēctecīgu, nepārtrauktu un daudzveidīgu mācību un audzināšanas procesu , radot interesi par latviešu tradīcijām un gadskārtām.
  • nodrošināt estētisku, funkcionālu, drošu un iekļaujošu vidi izglītojamā vispusīgai attīstībai,               veidojot viņus par  zinātkāriem, dzīvespriecīgiem bērniem, kas dzīvo veselīgi un aktīvi.                                                                                                                                                                                                                                                               Mērķus īsteno rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā visas dienas garumā.           

                                                                                                                                                                    GALVENAIS, lai bērni pie mums justos kā otrajās mājās!

Aktualitātes skatīt facebook vietnē:

https://www.facebook.com/pii.auseklitis