1.5 – 3 g. vecuma grupās izgatavoti sīkās motorikas stendi